Make your own free website on Tripod.com
SEJARAH SEKOLAH

Sekolah ini dibuka pada tahun 1955 iaitu menumpang di Sekolah Umum Merlimau Melaka. Ia dimulai dengan 40 orang murid dan seorang guru; Tuan Haji Norhashim bin Haji Mohd. Pada tahun 1956 sebuah bangunan baru dibina yang mengandungi 12 buah bilik dan sebuah dewan.

Perasmian telah dibuat oleh Y.A.B. Encik Ghapar bin Baba,Drs. Luas kawasannya: 5e. 2r. 2p. Pada tahun 1975 sebuah bangunan tambahan dibina yang mengandungi 12 buah bilik , pejabat dan klinik gigi.

Namanya bertukar 4 kali:

Merlimau English School.
SRJK(Inggeris) Merlimau.
SRK Merlimau Satu.
Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu.

Guru-guru besar yang telah berkhidmat;

1955 - 1959 Tuan Haji Norhashim bin Haji Mohd.

1959 - 1960 Tuan Haji Isa bin Baba.

1960 - 1962 Encik Chin Yuek Kuen.

1962 - 1972 Encik Vijaya Raj

1972 - 1985 Encik Chin Peng Lim

1985 - 1986 Encik Ramli bin Janggi

1986 - 1989 Tuan Haji Esmael bin Abu Bakar

1989 - 1991 Encik Alias bin Abd.Latib

1991 - 1994 Encik Zakariah bin Mat

1994 - - Puan Rahamah binti Abu

 Home | Aluan | Sejarah | Organisasi | Guru | Aktiviti | Motto | Lencana | Bukan Guru | Lagu | Profil